12.,19.,26. 11. 8:30-10:30 Trénink paměti,

14. a 21. 11. 8:30-11:30 Počítačové dovednosti,

27.11. 8:30-10:30 Adventní tvoření,

přihlášení na tel. čísle 606 911 379.