Děkujeme všem co jste s námi oslavili 10. narozeniny Holoubka. Celkem jste vyzvedli 83 obálek, 46 jste jich vrátili zpět do Holoubka. Z nich jsme nakonec vylosovaly 5 účastníků – Matouška N., Báru T., Páťu Ž., Daniela T., Alenku P. – vylosovaným blahopřejeme a předáme ceny. Na květem pro vás připravujeme další hru do parku.

Přejeme všem pěkné jarní dny.