Prostor ke hraní a setkávání dětí a rodičů.

hry & didaktické pomůcky & tvořivá dílna & zahradní hřiště

PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK od 8:30 do 11:30

cena za dopoledne 30 Kč