Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky má jiný průběh vzhledem k současné situaci v celé společnosti.
Několik pokladniček je rozmístěno po Holicích a to v Holoubku, na Městském úřadě ve vstupní hale na informacích,v Lékárně na Poliklinice, v Papírnictví naproti ZŠ Komenského, v Kostele sv. Martina, v Drogerii Pluto, v Cukrárně Valma, v Domácích potřebách Orion, v Tabáku U Radnice…
V Holoubku můžete přispět do pokladničky od 13.1. do 21.1. 2021 v tyto dny: pondělí, úterý, středa od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin
L

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charita Pardubice použije zejména na podporu paliativní ambulance, která je součástí domácí hospicové péče a k rozšíření pečovatelské služby a služeb pro rodiny s dětmi. Další prostředky mohou být použity na přímou pomoc lidem v nouzi, řešení mimořádných situací či humanitární projekty v Indii.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice: „Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice dál vyrážejí do „terénu“ a pokračují v pomoci potřebným a  doufáme v pomoc veřejnosti i v této náročné době.  Také díky darům do tříkrálových pokladniček se nám dařilo rozšiřovat naše služby a poskytovat je na profesionální úrovni. Dnes více než jindy potřebujeme tuto pomoc a děkujeme Městskému úřadu, panu faráři a holickým obchodům za umístění sbírkových pokladniček a samotným dárců za podporu naší práce.“

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24 ledna 2021. Podpořit služby Oblastní charity Pardubice můžete také darem na sbírkový účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. Více také na https://pardubice.charita.cz/tks/.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.