Projekt s rč.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998
financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Realizace projektu byla ukončena v červnu 2019.

ŽenyPRO projekt Oblastní charity Pardubice
do výzvy č.22 OPZ – základní informace

Cílová skupina:

 • sociálně vyloučené a soc.vyloučením ohrožené ženy na rodičovské dovolené
 • rodiče samoživitelé
 • dlouhodobě nezaměstnaní
 • osoby 50+ řešící své pracovní uplatnění

Cílem projektu bylo prostřednictvím 8 klíčových aktivit iniciovat pozitivní změny v životech nejméně 150 sociálně vyloučených žen. Pomohli jsme jim překonat bariéry, které zapříčinily jejich sociální vyloučení a posunuli je směrem k ideálnímu cílovému, který definujeme takto: Vyrovnaná žena, která s porozuměním pečuje o své děti, rozvíjí svůj vztah, je v kontaktu s přáteli, zaměstnavatelem, ví co chce, dokáže si sebevědomě poradit v životních situacích, spolupracovat v případě potřeby s úřady, je si vědoma svých silných stránek, které dokáže uplatnit – při návratu do zaměstnání, při hledání nové práce, zakládání podnikání, při zapojení v aktivitách své obce a komunity (dle svých preferencí a aktuální situace) – proč takto – protože takováto žena je pro společnost přínosem, vychovává sebevědomé schopné a samostatné jedince, šíří pozitivní naladění, nežádá o pomoc stát, ale dokáže pomoci sama sobě a má tak sílu pomáhat i druhým.

Klíčové aktivity: 

 • pobytový motivačně vzdělávací program 
 • vzdělávací cyklus (2,5 měsíce)
 • komunitní kruh pro účastnice motivačně vzdělávacího programu
 • koučování
 • konference a komunitní rozvoj zaměřené na rodičovské kompetence
 • počítačové kurzy
 • tréninková místa – 2 ženy částečný úvazek
 • koordinace a propagace

Inovativnost: v projektu byla využita i zcela nová zahraniční vzdělávací metoda Patchwork.