Projekt s rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný
za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Projekt ROVNOPRÁVNOST S ROZUMEM přispěje ke zlepšení postavení na trhu práce minimálně 150 žen, díky originální kombinaci vzdělávacích aktivit podpůrného programu, koučování, právnímu a gender poradenství (členka genderové expertní komory). Ke komplexnímu a dlouhodobému řešení problému přispěje síťování regionálních zaměstnavatelů, osvětová kampaň a projektové partnerství s městem Holice. Písemné vyjádření o spolupráci v projektu vydal Úřad práce Pardubice i Pardubický krajský úřad.

Cíl projektu:

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílová skupina:

  • Neaktivní osoby
  • Rodiče s malými dětmi
  • Zaměstnavatelé
  • Ženy ohrožené na trhu práce

www.rovnopravnostsrozumem.cz