PROJEKTY FINANCOVANÉ

Projekty financované za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

_________________________________________________________________

Nový vzdělávací  projekt Rovnoprávnost s rozumem
č.p. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605
Realizace projektu od ledna 2020 do června 2022.

_________________________________________________________________

realizace projektu ŽenyPRO
byla ukončena v červnu 2019

_________________________________________________________________

realizace projektu Mami, tati, pečuj, pracuj
byla ukončena v červnu 2015