PROJEKT FINANCOVANÝ

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

realizace projektu Women Welcome
byla ukončena v červnu 2016