Pravidelně připravujeme jarní a podzimní blok vzdělávání a relaxačních aktivit pro babičky a dědy.

Za finanční podporu programů pro seniory děkujeme městu Holice.

PROBĚHLO v roce 2019: