Srdečně Vás zveme na diskusní odpoledne s Mgr. Zdeňkou Matouškovou na téma

VLIV RODINNÉHO PROSTŘEDÍ NA PSYCHIKU DÍTTĚTE

čtvrtek 4. května 2017 od 16:00 do 17:30

____________________________________________

• konfliktní situace v rodině a jak je řešit (např. rozvody)

• školní zralost

• dítě se specifickými potřebami

____________________________________________

Mgr. Zdeňka Matoušková působí jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Pardubice – odloučené pracoviště Holice. Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi se specifickými poruchami učení a chování. Provozuje logopedii pro děti a zabývá se poruchami komunikace a vadami řeči.