Program pozastaven do odvolání.

ŘÍKADLA & písničky & POHYB
SPRÁVNÁ VÝŽIVA & KOJENÍ

lektorka Dana Kačírková

vývoj dítěte do 1 roku
a další dle zájmu a potřeb maminek i dítěte

každé LICHÉ ÚTERÝ – cvičení pro děti 3–7 měsíců
každé SUDÉ ÚTERÝ – cvičení pro děti 7–12 měsíců
vždy od 15:30 do 16:30

cena: 40 Kč